Proef- en diplomazwemmen A+B
Proefzwemmen Diplomazwemmen A + B
Tijdens de les Zaterdag 3 juli
Woensdag 22 september Zaterdag 25 september
Woensdag 10 november Zaterdag 13 november
Woensdag 19 januari Zaterdag 22 januari
Woensdag 9 maart  Zaterdag 12 maart
Woensdag 20 april Zaterdag 23 april
Woensdag 1 juni Zaterdag 4 juni